This is an example of a HTML caption with a link.

DonacionetDrejtoria Komunale e Gjeodezisë, Gjakovë

Janar 2001 OJQ « ABS-K »,Gjakovë ka dhënë donacione
Kori i burrave Gjakovë
Printer HP Laser Jet 1100 Laserik
Qershor 2002
OJQ « ABS-K »,Gjakovë ka dhënë donacione
Drejtoria Komunale e Gjeodezisë, Gjakovë
Printer HP Desk Jet 1220c


OJQ "Thirrjet e Nënave”,Gjakovë

Qershor 2003 OJQ « ABS-K »,Gjakovë, në bashkëpunim me « ABSM», Basel, Zvicër, ka mundësuar disa donacione për OJQ “Thirrjet e Nënave” në Gjakovë, “Shoqatën e personave të zhdukur”, për Printer hp Office Jet 2110, për kryerjen sa ma efektive të punëve përgatitore.


Zyra rajonale e arsimit Gjakovë

Korrik 2004 OJQ « ABS-K »,Gjakovë
Donacion për Shkollat e mesme dhe fillore të Rajonit të Gjakovës.
10.07.2004 Nga “ABSM” Gempenstrasse 27 CH – 4053 Basel
Kompjuter IBM dhe 1 komplet me tastatur dhe maus- 408 copë
Monitor 17”dhe 15”,- 261 copë
Printer Deskjet - 7 copë
Shpërndarja është bërë nga: Inspektorati Rajonal i Arsimit Gjakovë
Zef Osmani, Zyrtar i lartë rajonal i Arsimit në Gjakovë
Përfituesit:
Të gjitha këto materiale janë shpërndarë nëpër shkollat e mesme dhe fillore të Komunës së Gjakovës me rrethina.


Kuvendi Komunal Gjilan

Tetor 2004 OJQ « ABS-K »,Gjakovë donacion për shkolla
Kuvendi Komunal Gjilan,Kosovë
Regjistrimi mbi shpërndarjen e inventarit në Shkollat e Gjilanit.
Në këtë donacion kanë qenë të përfshira tavolina, karrige, kompjuter, tabela, dollapë dhe produkte te tjera shkollore


PERFITUESIT IT SHKOLLAT FILLORE NË RAJONIN E GJILANIT
Shkollat Fillore." Nazim Hikmet",."R. Elmaz", "Selami Halloqi" ,"Dëshmorët e Kombit"; Gjimnazi."Z. Hajdini","M. Zajmi" ,"Abaz Ajeti" ,"I. Oruci"


Qendra spitalore « Isa Grezda »,Gjakovë

Mars 2006 OJQ « ABS-K »,Gjakovë donacion për spital
Specifikimi i pajisjeve spitalore që janë dhuruar
OJQ « ABS-K »,Gjakovë, në bashkëpunim me « ABSM» Basel, Zvicër, ka mundësuar disa donacione për : Qendra Spitalore « ISA GREZDA »,Gjakovë-Kosovë

Nr.Emri i ArtikulliLlojiCopë
1Aparate për AGFA, Rëntgenme komandë elektrike1
2Tabelë Rëntgeni2
3Shtretër për spitalme komandë elektrike40
4Dyshekë për shtretër40
5Komodina për shtretër40
6Paleta me rroba2
7Makinë shtypi4


Korrik 2006: Specifikimi i pajisjeve spitalore që janë dhuruar:

Nr.Emri i ArtikulliLlojiCopë
1Shtretër spitalorme komandë elektrike45
2Komodina spitalore24
3Dyshekë spitalor10
4Materiale të ndryshme për spitalPaleta6


Janar 2007: Specifikimi i pajisjeve spitalore që janë dhuruar:

Nr.Emri i ArtikulliLlojiCopë
1Shtretër spitalorme komandë elektrike62
2Dyshek spitalor62
3Tavolinë për shtretër26
4Pajisje për tavolinaPaleta20


Mars 2007: Spekifikacioni i paisjeve spitalore që ju kan dhuruar:

Nr.Emri i ArtikulliLlojiCopë
1Shtretër spitalorme komandë elektrike62
2Dyshekë spitalor62
3Tavolin për shtreter26
4Pajisje për tavolinaPaleta20


Brigada e Zjarrëfiksve, Gjakovë

Mars 2007 OJQ « ABS-K »,Gjakovë donacion për spital Nënshkrimi i Memorandumit të Mirëkuptimit nr. 02.020307/07, në mes të :
OJQ « ABS-K »,Kuvendi komunal Gjakovë dhe « Brigada e Zjarrfikësve »,Gjakovë për pajisjen e zyrave të « Brigada e Zjarrfikësve »,Gjakovë me këto pajisje:
Nr.Emri i ArtikulliLlojiCopë
1Rafte(Dollapë)Schränke31
2Karrige për zyreBürostühle58
3Pajisje për tavolinaTischkorpuse21
4KomodinaKomode18
4TavolinaTische21