This is an example of a HTML caption with a link.

MIRË SE VINI
"ABSM - K", Gjakovë vepron në Regjionin e Gjakovës dhe ka këto detyra::

  1. Zhvillimin, planifikimin, realizimin dhe vlerësimin e kurseve, mbështetjen e mësimit profesional..
  2. Orientime dhe këshillime me autoritetet, ndërmarrjet dhe të interesuarit e ndryshëm.
  3. Këshillime profesionale për të rritur më të rinj të cilët mund të përdorin programin për trajnim nga OJQ “ABSM-K”, Gjakovë
  4. Komunikime mbi këshillat dhe mundësitë e kursit.
  5. Realizimin e trajnimeve të ndryshme


Zyra është funksionale dhe e pajisur me mjete efikase teknike të komunikimit. ABSM-K, fal angazhimit të personave të punësuar dhe bashkëpunëtorëve profesionistë, që veprojnë në kuadër të kësaj OJQ-je, ka arritur rezultate pozitive dhe të vlerësueshme nga pjesëmarrësit, institucionet kantonale, zyrtare, humanitare dhe mediatike në Zvicër dhe në Kosovë:

  1. Hapsirat e destinuara për trajnime
  2. Kabineti i Informatikës dhe Administratës
  3. Kabineti i gjuhës angleze
  4. Kabineti i gjuhës gjermane