AL | EN


This is an example of a HTML caption with a link.

MIRË SE VINI
"ABS - K", Gjakovë vepron në Komunën e Gjakovës dhe ka këto detyra:

  1. Zhvillimin, planifikimin, realizimin dhe vlerësimin e kurseve, mbështetjen e mësimit profesional.
  2. Përkthimin e teksteve të kurseve
  3. Orientime dhe këshillime me autoritetet, ndërmarrjet dhe të interesuarit e ndryshëm.


Zyra është funksionale dhe e pajisur me mjete efikase teknike të komunikimit. ABS, falë angazhimit të personave të punësuar dhe bashkëpunëtorëve profesionistë, që veprojnë në kuadër të kësaj OJQ-je, ka arritur rezultate pozitive dhe të vlerësueshme nga pjesëmarrësit, institucionet kantonale, zyrtare, humanitare dhe mediatike në Zvicër dhe në Kosovë:

Në ABS - K Këshillimorja në Gjakovë, një institucion profesional tekniko - arsimor, janë organizuar kurse - trajnimi në këto kabinete :

  1. Kabineti i Informatikës dhe Administratës i pajisur me mjetet më të fundit të teknologjisë informative
  2. Kabineti i gjuhës angleze
  3. Kabineti i gjuhës gjermane

NEWS

Web Site i ri

ABS-K ka re-dizajnuar web site. Po ashtu e kemi bere edhe ne gjuhen angleze.


me shume..